Nog 66 dagen

Gepubliceerd door Wouter op

De beste wensen voor 2022. Zowel het nieuwe jaar als de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn al begonnen. Over 66 dagen zijn deze verkiezingen al. Laat dat getal nu net heel belangrijk zijn, want ook voor de aankomende vier jaar stel ik mij weer beschikbaar voor mijn stad, mijn partij en de bijbehorende idealen. Dat ideaal en mijn enthousiasme om de stad leefbaar en bruisend te houden zal ik de komende tijd weer onder de aandacht brengen. Als het gaat om Amersfoort en Hoogland(erveen) vind ik deze zaken het belangrijkst:

  • Betaalbare woningen voor iedereen; door te bouwen, door slim in te spelen op de segmenten waar we in Amersfoort een tekort hebben, door doorstroming in al haar vormen te bevorderen. Bouwen voor senioren, out-of-the-box denken, tijdelijke huisvesting en plannen voor de toekomst;
  • De stad bruisend, ondernemend en leefbaar houden. Bouwen zal vooral plaatsvinden door inbreiding. Hierbij is belangrijk om goed na te denken over de leefbaarheid, verkeersafwikkeling en het behoud van groen. Denken aan hoogbouw is hierbij dan ook van belang. De Hoef en De Kop van Isselt tot mooie gebieden ontwikkelen; dicht bij de voorzieningen en het OV; Amersfoort als aantrekkelijke stad;
  • Een inclusieve stad; waarin iedereen zichzelf mag zijn en zich veilig voelt, waar je ook bent geboren of van wie je wil houden. Aandacht voor diversiteit, aandacht voor elkaar. Als politiek je uitspreken tegen discriminatie, racisme en een weerwoord bieden aan die partijen die polariserend te werken gaan, om zo verdere verdeling in de samenleving tegen te gaan;
  • Goed onderwijs; ruimte voor een Leven Lang Leren; ruimte voor onderwijsvernieuwers; aandacht voor werkdruk en voor het mbo; goede onderwijshuisvesting;

    En ik realiseer me: ik gebruik alweer veel te veel woorden. Kan dit niet beknopter? Ik ga het proberen, maar met dit startschot wilde ik me niet inhouden. En daarnaast het genuanceerde verhaal vertellen. Via mijn nieuwsbrief blijf je op de hoogte. Inschrijven kan via de rechterzijbalk.

    Wouter van Schagen, D66 Amersfoort, lijst 1 plek 4. Heb er zin in!
Categorieën: Ik