Schriftelijke vragen over onderhoud kunst in de openbare ruimte

Gepubliceerd door Wouter op

Kunst in de openbare ruimte verfraait je buurt. Maar goed onderhoud is dan wel belangrijk. Amersfoort kent op veel plekken in de stad kunst in de openbare ruimte. Een wijk als Kattenbroek kent zelfs kunstgebieden zoals De Verborgen Zone.

In het Integraal beheerplan openbare ruimte 2022-2031 wordt ook aangegeven hoe belangrijk kunst in de openbare ruimte is en dat kunst in de openbare ruimte voor extra kwaliteit zorgt. Toch horen wij geluiden dat lang niet alle kunst in de openbare ruimte voldoende wordt onderhouden. Dit kwam ook aan de orde in een interview met oud-wethouder Fons Asselbergs in de miniportrettenestafette van De Stad Amersfoort. Ook Ashok Bhalotra, als architect betrokken bij de bouw van Kattenbroek, gaf onlangs in een lezing van de Oudheidkundige Vereniging Flehite aan hoe belangrijk kunst in de openbare ruimte is voor de leefbaarheid en het woonplezier in de stad. Reden voor D66 om de volgende vragen te stellen:

  1. Hoeveel kunstwerken in de openbare ruimte kent de gemeente Amersfoort? Wat is er te vertellen over de verdeling van kunst in de openbare ruimte per wijk?
  2. Hoeveel kunstwerken (in de openbare ruimte) zijn er in de afgelopen drie jaar gerealiseerd?
  3. Wat was het streven (of de ambitie) qua realiseren van kunst in de openbare ruimte in de afgelopen drie jaren? Wat heeft hierbij meegespeeld?
  4. Wat was het budget voor het onderhoud aan kunst in de openbare ruimte in de jaren 2019, 2020 en 2021?
  5. Hoeveel van het budget is er in de jaren 2019, 2020 en 2021 besteed aan het renoveren van kunst in de openbare ruimte? Hoeveel van het budget is er besteed aan het schoonmaken van kunst in de openbare ruimte?
  6. Welke kunstwerken zijn er in de afgelopen drie jaar gerenoveerd? Kunt u een overzicht maken van de gedane onderhoud?
  7. Welke kunstwerken (in de openbare ruimte) staan op de lijst om in 2022 en 2023 gerenoveerd te worden? Op basis waarvan of op welke manieren komen kunstwerken op deze lijst? Kunt u een overzicht geven hoe vaak, en per manier, een kunstwerk op deze lijst is gekomen?

Link naar de schriftelijke vragen