Standpunten #GR22 Een inclusieve stad

Gepubliceerd door Wouter op

In Amersfoort moet je altijd en overal jezelf kunnen zijn. Daarom zijn we als D66 ook blij dat we een Regenbooggemeente zijn en onlangs een uitgebreide antidiscrimatie-agenda hebebn vastgesteld. Maar dat is geen reden om tevreden achterover te leunen. Homohaat, institutioneel racisme en genderongelijkheid is nog niet overwonnen. Artikel 1 van de grondwet zegt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Dit vinden we als D66 heel belangrijk. De gemeente dient bij allerhande informatiemateriaal (ongeacht boodschap) dit ook uit te stralen in fotomateriaal en voorbeelden. 

Discriminatie past niet thuis in een inclusieve stad als Amersfoort. D66 wil dat deze boodschap actief door de gemeente wordt uitgedragen. Er moet sprake zijn van het aanpakken, maar ook zeker van preventie. Hierbij is het belangrijk om te blijven luisteren naar instanties en belangengroepen. Waar we niet zeker weten of er sprake is van institutioneel racisme moet de gemeente dit onderzoeken.

Besteed meer aandacht aan LHBTI`ers door voorlichting en educatie op scholen te stimuleren. Daarnaast willen we dat de gemeente inwoners actief informeert over het bestaan van netwerken en meldpunten tegen discriminatie. Daarnaast dient de kennis en sensitiviteit over LHBTI bij wijkteamleden, medewerkers van welzijnswerk en politieagenten vergroot worden. Specifieke aandacht vragen we hierbij voor ‘roze ouderen’ en LHBTI-vluchtelingen en asielzoekers, omdat voor hen de kans op vereenzaming en psychische problemen groter is. Vanuit de gemeente kunnen initiatieven zoals het Roze Lopercertificaat (voor zorginstellingen) worden gepromoot. Mede dankszij D66 is Amersfoort een Regenbooggemeente. En als Regenbooggemeente geef je het goede voorbeeld. Daarom zou D66 het goed vinden als Amersfoort in regioverband aangeeft hoe belangrijk het is om de boodschap ‘Jij mag er zijn’ niet stopt bij de gemeentegrenzen, maar in heel de regio als belangrijk uitgangspunt moet worden gezien. 

Maar ook jongeren vinden we een belangrijke doelgroep, al dan niet LHBTI of op een andere manier divers. We vinden ontmoetingen tussen de diverse groepen belangrijk en zien voorlichting op scholen over inclusie en het opheffen van hokjesdenken als essentieel. D66 zal doorgaan met het wegnemen van vooroordelen in de maatschappij en ziet scholen hierin als een belangrijke partner. Leerlingen in GSA’s moeten weten dat de gemeente achter hen staat. Een wethouder dient basis- en middelbare scholen dan ook aan te spreken op hun wettelijke plicht om LHBTI-acceptie te bevorderen en biedt daarbij steun en begeleiding aan.