Amersfoort Schone Stad

Bij het ophalen van punten op straat en in de reacties op Facebook heb ik van meerdere kanten te horen gekregen dat een groot aandachtspunt in Amersfoort de toenemende hoeveelheid zwerfafval is. Zelf valt me dit ook wel eens op en vandaar dat ik dit onderwerp even behandel in een blog.

033 Zwerfafval Zat.nl
Laat ik beginnen met iets positiefs. In Amersfoort hebben we al een aantal jaar het initiatief 033Zwerfafvalzat. Inwoners van Amersfoort kunnen hier aangeven welk stukje in de buurt zij schoonhouden. Ik word heel blij van zulk soort initiatieven en vind het mooi om te zien dat de gemeente hiervoor prikstokken en zakken faciliteert. Samen maak je de stad en dit is een mooi voorbeeld. Ook ik heb aangegeven een stukje Amersfoort te adopteren. Meer info is te vinden op de website.

Maar wat wil D66 nu bereiken?
Het bovenstaande initiatief is mooi en het is ook fijn dat je gedumpt afval gewoon kan melden bij de gemeente.

Amersfoort Schone Stad volgens Wouter van Schagen, D66 Amersfoort:

  • Het verbeteren en frequenter legen van afvalbakken. Bij drukbezochte locaties, zoals de binnenstad, ook in het weekend;
  • Als gemeente actief zoeken naar oorzaken en oplossingen van zwerfafval. Veroorzakers van zwerfafval opsporen en dan de vervuiler (alsnog) laten betalen;
  • Een opknapbeurt voor straatmeubilair waar nodig. Kapot straatmeubilair, loszittende tegels en defecte straatlantaarns zo snel mogelijk repareren;
  • Zoveel mogelijk zorgen voor een schone en verzorgde stad; dan wil een inwoner ook wel een handje helpen. Als inwoner trots kunnen zijn op de schone stad;

D66 Amersfoort vindt het belangrijk dat kapot straatmeubilair en defecte straatlantaarns zo snel mogelijk gemaakt worden. Als een stad (of straat) er niet uit ziet, gaan bewoners er ook minder zorgvuldig mee om. Een nette omgeving draagt bij aan de vermindering van criminaliteit, vandalisme en overlast.

Educatie
Wat naar mijn idee ook nog enorm zou helpen, is voorlichting geven op basis- en middelbare scholen. Projecten als NederlandSchoon hebben mooie lespakketten klaar liggen. Hoe leuk zou het zijn als klassen een tour konden doen op de bergen van Smink? En daar met eigen ogen zien hoeveel afval we wel niet maken? Als gemeente zouden we hier best in kunnen kijken wat we voor mekaar zouden kunnen krijgen. Bedrijfsleven koppelen aan het onderwijs.

Tot slot
Ik heb me kandidaat gesteld voor D66 Amersfoort; een partij die verantwoordelijkheid neemt in de stad en samen met de inwoners de stad maken. Wij staan voor schone lucht, zien afval als grondstof en willen dat de gemeente actief zoekt naar de oorzaken en mogelijke oplossingen om het zwerfafval in Amersfoort en Hoogland te verminderen.

Stem 21 maart D66
Wouter van Schagen
Lijst 1, plek 6

Op Facebook en Twitter kunt u ook reageren op deze blog.

Foto: Jeroen Mooijman

Pop-upstore geopend!

Zondag 4 maart hebben wij onze POP-UPstore geopend. In het epicentrum van de Amersfoortse politieke campagnes (de Varkensmarkt) zijn we dagelijks te bezoeken om er achter te komen waarom een stem op D66 Amersfoort een goede keuze is. Ook kan je hier ons verkiezingsmagazine halen.

In de POP-UPstore zullen de komende weken op verschillende avonden bijeenkomsten zijn. Ook ik zal binnenkort laten weten welke avond ik ga organiseren.

Ook is de store elke dag van 14:00 tot 17:00 uur open voor een kopje koffie en een goed gesprek

Adres: Westsingel 3, 3811 HA Amersfoort (aan de Varkensmarkt)

Mijn deelname aan het Regenboogdebat

Op 8 februari mocht ik deelnemen aan het Regenboogdebat namens D66 Amersfoort. Dit debat, georganiseerd door COC Midden Nederland, ging over de acceptatie van LHBTI’ers. Als D66 vinden we dit een belangrijk thema.

Ik had me goed voorbereid, waardoor ik er ook lekker in zat.

 

 

De eerste vraag maakte al veel duidelijk. Staat LHBTI in jullie programma? Als D66’er kon ik volmondig ‘ja’ zeggen. Dat gold lang niet voor elke partij; enkel GroenLinks en VVD konden aangeven dat dit ook zo was. Bij de VVD bleek het wel om 1 zinnetje te gaan. Dat was bij D66 wel anders.

Het debat was aan de hand van diverse stellingen en het was druk op de avond, toch kon niet iedereen erbij zijn. Ook de griep speelden bij meerderen parten. Vandaar dat ik hieronder even aangeef wat de standpunten van D66 zijn, aan de hand van een aantal stellingen:

 

Stelling 1: LHBTI’s in Amersfoort voelen zich veilig genoeg om zichzelf te zijn.

Uiteraard is het lastig om hier met stelligheid te zeggen dat dit zo is. Wel weet ik dat Amersfoort veel tolerante burgers kent. De GayPride, die elk jaar weer wordt georganiseerd in de stad, is druk bezocht. Ook Sebastiaan, leerling van het Vathorst College, laat in een filmpje op de facebookgroep ‘Strijders voor de Liefde’ aan dat hij zichzelf kan zijn op school en in Amersfoort. (https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1699619/ )
Toch zijn wij als D66 kritisch. Niet alle incidenten leiden tot aangiftes, waardoor deze gevallen niet in de statistieken komen, wat een vertekend beeld kan geven van het huidige niveau van de sociale veiligheid. Hierdoor zou er wellicht meer geweld tegen LHBTI’ers kunnen plaatsvinden, dan geregistreerd staat. D66 ziet als mogelijke oplossing een eenvoudig en laagdrempelig meldpunt, waar dus veel bekendheid aan mag worden gegeven.

Tot slot wil ik nog even aangeven dat Rogier en Jasper, Amersfoortse vloggers bekend als ‘n Stel Homo’s, ooit de straat zijn opgegaan in Amersfoort met de vraag of homo’s worden geaccepteerd in Amersfoort. Het filmpje geeft aan dat we echt nog wel wat te verbeteren hebben. (https://www.ad.nl/amersfoort/amersfoorts-homostel-toont-hoe-het-met-acceptatie-gesteld-is~a1c1be35/ )

 

Stelling 2: Gemeente Amersfoort is LHBTI-vriendelijk voor burgers en als werkgever

Op 11 januari 2018 heeft onze D66-wethouder Bertien Houweling 9 gemeentes ontvangen in Amersfoort om samen het Charter Diversiteit te tekenen. Als specifieke aandachtspunten is in het charter opgenomen dat de gemeente Amersfoort als werkgever inzet op bewustwording in de organisatie ten aanzien van het thema etnische diversiteit bij werving en selectie en op het versterken van het LHBT-netwerk.
Ik vind het fijn om te horen dat Amersfoort zich hier als gastheer neer zet en het charter heeft getekend. Als je als gemeente wil dat LHBTI’ers geaccepteerd worden op de werkvloer, moet je zelf natuurlijk het goede voorbeeld geven. Als D66 zijn wij trots op het gastheerschap en onze wethouder.

 

Stelling 3: De verantwoordelijke wethouder dient scholen aan te spreken op hun wettelijke plicht om LHBTI-acceptatie te bevorderen

Het gaat hier om een wettelijke plicht, waardoor ik het volledig terecht vind dat een verantwoordelijk wethouder hier met scholen over kan spreken. In het debat op 8 februari gaven diverse partijen (waaronder GroenLinks) aan dat ze niet konden leven met deze stelling, omdat scholen zelf moeten mogen bepalen wat ze de leerlingen en/of studenten leren. Als liberaal ben ik er ook op tegen dat de politiek gaat vertellen wat goed is, dat moet je aan de onderwijsprofessionals overlaten, maar op dit punt vind ik dat de gemeente er wel wat aan mag doen om de acceptatie te bespreken en verhogen.
‘Hoe doe je dat dan?’, kreeg ik als vraag van Yora Rienstra, debatleidster van de avond. Elke school in Amersfoort zou eigenlijk een GSA moeten hebben. Als gemeente kan je een netwerkdag organiseren en faciliteren, zodat de GSA’s van de verschillende scholen van elkaar kunnen leren. Bij de scholen die aangeven dat ze geen GSA hebben, heb je gelijk een goede ingang om in gesprek te gaan.

Meer info over GSA’s, zie hier (https://www.gsanetwerk.nl)

 

Stelling 4: Amersfoort moet een Regenboogzebrapad krijgen.

‘Ja’, was mijn antwoord, ‘maar dan zijn we er nog niet. Iemand die het nu nog niet accepteert, gaat niet opeens door een zebrapad er anders over denken. Maar het is wel de manier om iets bespreekbaar te maken.’
Een ander idee; als we binnenkort een tunnel moeten opleveren of opknappen, aan kinderen uit de buurt te vragen om hun ouders (man/vrouw, man/man of vrouw/vrouw) te tekenen. Ook kan je vragen wat zij als liefde zien. Op die manier kan je met je kinderen, tijdens het fietsen, zo’n onderwerp bespreken.

 

Daarnaast denk ik dat het goed is als Amersfoort, naast Coming-Outday, ook aandacht besteed aan Paarse Vrijdag. Coming-Outday op een voetbalvereniging, waar op die dag niemand uit de kast komt, is een gewone voetbaldag, terwijl als je allemaal in het paars gekleed gaat, je een statement maakt en wat te bespreken hebt.

 

Stelling 7: Gemeente Amersfoort dient te bevorderen dat zorg- en welzijnsinstellingen een LHBTI-vriendelijk beleid voeren

Ja, de roze loper staat in ons verkiezingsprogramma. Een mooi streven zou zijn dat we in 2018 minimaal 5 instellingen met dit predicaat hebben. Daarnaast vindt D66 het belangrijk dat er aandacht is voor extra kennis en sensitiviteit over roze ouderen. De kans op vereenzaming en psychische problemen is bij deze groep groter. Net als bij LHBTI-vluchtelingen en asielzoekers overigens.

 

Belangrijk is ook dat we regio-overstijgend gaan werken. KeiRoze heeft al een mooie stap gezet door Soest erbij te betrekken. Amersfoort moet, als het aan D66 ligt, het goede voorbeeld zijn voor de hele regio.

Kortom..
Mocht je willen stemmen op een partij die echt aandacht heeft voor meer acceptatie van LHBTI’ers, stem dan op 21 maart D66. Wij zijn (landelijk) immers altijd al groot voorvechter geweest van LHBTI-rechten. En nog steeds. Dé partij die het homohuwelijk ook mogelijk maakte.

Ik sta op plek 6 voor D66 en zal, indien ik in de raad kom, dit belangrijke punt geregeld op de agenda zetten. Als Regenbooggemeente vind ik dat niet meer dan logisch. Dus een mooi stemadvies: Stem 21 maart D66, Wouter van Schagen, Lijst 1, plek 6

Festival van de Lokale Democratie in Vathorst

Op zondag 11 maart ben je tussen 14:00 uur en 19:00 uur van harte welkom op ons Festival van de Lokale Democratie. Wij staan tegenover de ingang van de Jumbo Vathorst (Leeghwater). Ook ik ben er de gehele dag bij. Op dit festival kan je een goed gesprek voeren met de kandidaten van D66 Amersfoort en is er gratis koffie, thee en erwtensoep. Hieronder vind je het volledige programma.

Dit ben ik

Ik ben Wouter van Schagen, 28 jaar jong, sinds 1996 Amersfoorter en werkzaam als docent op een mbo-instelling in Amersfoort. Zeer betrokken bij Hoogland. In mijn vrije tijd organiseer ik graag dingen, drink ik koffie, lees ik Nederlandse literatuur en fiets ik graag.

Sinds 2012 ben ik lid van D66; een partij die voor mij staat voor het sociaal-liberalisme en oog voor de toekomst. Een partij die veranderingen, die nodig zijn om met de tijd mee te gaan, niet uit de weg gaat en voorop durft te lopen. Niet bang om gevoelige thema’s aan te snijden als dit gaat om de vrijheid van iedere burger. Ik ben van mening dat we in Amersfoort dit typische, liberale, D66-geluid meer kunnen laten horen.

Sinds 1996 woon ik in Amersfoort en heb ik me altijd verbonden gevoeld met Hoogland en Amersfoort. Hoogland kent het echte dorps-wij-gevoel, maar dit gevoel is ook niet vreemd onder Amersfoorters. Er is een grote groep mensen die zich betrokken voelen bij onze stad, de bewoners en het geheel levendig houden. Dit vind ik het fijne van Amersfoort. Ruimte voor lokale initiatieven en aandacht voor de regio.

Ik heb politieke ervaring opgedaan bij de G500 en mijn landelijke werkgroep mbo, ik weet hoe te amenderen en debatteren. Ik ben kritisch op de inhoud en dus ook naar het college. Ik ben goed in samenwerken en heb ook altijd oog voor een goede sfeer hierbij. Daarnaast wil ik als volksvertegenwoordiger de brug zichtbaarder maken tussen bewoner en politicus. En ik geloof dat ik met mijn enthousiasme daar ver mee kan komen. Ik wil aan de slag met de toekomst en een van de bereikbare raadsleden worden voor de bewoners van Amersfoort

Cultuur op nummer 1

Cultuur is voor D66 een belangrijk onderwerp. Vooral ook in de vorm van cultuureducatie. Lang niet iedereen heeft geld om zich te omringen met cultuur en daardoor vinden wij het belangrijk dat kinderen via de school ook in contact komen met cultuur, waaronder ook muziek.

Kunst en cultuur is overigens ook echt hoofdstuk 1 in het verkiezingsprogramma. WIj vinden dat cultuur zorgt voor levendigheid en verbinding, maar ook goed is voor de economie. Deze maatschappelijke en economische waarde van cultuur is belangrijk voor Amersfoort en daar staat D66 voor. Naast het huidige beleid van subsidieverstrekking willen we meer investeren in cultuur door meer te faciliteren en extra ruimte te maken voor cultureel ondernemerschap.

Cultuur in Amersfoort volgens D66 Amersfoort

  • Aandacht voor het culturele aanbod, ook als het gaat om festivals.
  • Meer kunst in de openbare ruimte.
  • Samen met kunstenaars en andere cultuurmakers een visie schrijven.
  • Geld vrijmaken voor kunsteducatie

Stijgende lijn voor toerisme in Amersfoort

Wat maakt een stad eigenlijk leefbaar? En wanneer voel je je thuis in een stad? Zelf woon ik, al sinds 1996 in de gemeente Amersfoort en weet ik haast niet meer beter. Voor mij voelt Amersfoort als mijn thuis en toen ik ging bedenken waardoor dat kwam, had ik niet direct een antwoord. En als ik de leefbaarheid in Amersfoort als fijn bestempel, geldt dit dan ook direct voor anderen?

In Amersfoort zien we een stijgende lijn bij de toeristen. We zijn ontzettend intrek en D66 is vooral erg blij met deze extra aandacht voor de stad. Het aantal toeristen in Amersfoort en onze regio stijgt al jaren. En het mooie is dat als Amersfoort mooi en aantrekkelijk is voor toeristen, dit vaak ook veel oplevert voor de bewoners. Die wonen dan namelijk in die mooie stad. In 2018 dingt Amersfoort mee als de meest fotogenieke stad van Nederland. Veel van deze successen hebben we te danken aan de Stichting Amersfoort Citymarketing. Het afgelopen jaar is het niemand onopgemerkt gebleven dat 2018 het Stijljaar was. Citymarketing heeft hierin veel ondernemers meegekregen. Als Amersfoort hebben we onze VVV-website laten vertalen naar het Duits, om zo ook buitenlandse toeristen te trekken. En laten we ons niet alleen focussen op de binnenstad. Onze stad kent veel monumentale panden, maar ook hedendaagse monumenten zoals Kattenbroek en het Rietveldpaviljoen trekken geïnteresseerden aan. Goede bewegwijzering is hier belangrijk, net als een duidelijke route van het station naar de binnenstad.

Als D66 Amersfoort willen we er voor zorgen dat Amersfoort een stad is waar het fijn wonen en recreëren is. Niet voor niets komen veel Utrechters en Amsterdammers in Amersfoort zoeken naar een huis. Iets om trots op te zijn. Daarom willen wij ook meer budget vrij te maken voor citymarketing. Op deze manier kunnen de ambities die we hebben, ook uitgevoerd worden. En samenwerkingen aangaan met Amsterdam en Utrecht. Wij zullen de komende vier jaar ervoor zorgen dat de leefbaarheid goed is en waar nodig verbeterd wordt. Daarnaast willen we met onder andere een Bevrijdingsfestival ook jonge mensen laten zien hoe bruisend Amersfoort is. De gemeente moet kunnen ondersteunen bij het organiseren en opzetten van festivals en evenementen, zoals dit nu gebeurt door de Serviceorganisatie Evenementen.

Meer kunst in de openbare ruimte, straatmeubilair opknappen en onderhouden, aandacht voor samenwerking in de regio. Allemaal zaken waarmee je extra toerisme aantrekt, maar dus ook de leefbaarheid in de stad verhoogd. En het levert economisch nog veel op ook. Maar het allermooiste is dat Amersfoort een stad is waar je trots op kan zijn. Niet voor niets zijn we vanaf 2015 al de hoogst genoteerde stad (>100.000) in een jaarlijks onderzoek van Elsevier en Bureau Louter naar de beste gemeente om in te wonen. En misschien is dat wel een van de voorwaarden om je thuis te voelen in een stad. Dat je trots kan zijn op een stad, de bewoners en alle instanties die Amersfoort op de kaart zetten of Amersfoort tot een bruisende stad maken.