Een compacte stad vol woonmogelijkheden

Gepubliceerd door admin op

In mijn blog over wonen hebben we de punten ‘Ruimte scheppen voor extra woningen’, ‘Opkoopbescherming’ en ‘Bevorderen van de verhuisketen’ al besproken. Hier gaan we door op onze andere drie woonpunten. 

Voor iedereen een betaalbare woning. Daar werkt D66 al heel wat jaren aan. In 2018 al hebben wij aangedrongen op aandacht voor de woningnood in de motie: Geen woning, geen kroning. En dat is belangrijk, want wij willen dat Amersfoort voor iedereen toegankelijk is. Een fijne stad om in te wonen, te werken en te leren, voor inwoners van alle leeftijden.

Dat betekent dat er meer woonplek moet komen voor jongeren en starters en dat we de doorstroom in huur- en koophuizen willen bevorderen. Ook willen we woningen bouwen die aantrekkelijk zijn voor ouderen. Op die manier willen we zorgen voor doorstroming.  Daarbij moeten wijken een veilige plek zijn voor kinderen om te spelen en voor alle inwoners om te bewegen en ontspannen. Altijd op korte afstand van groen.

Optimaliseren van de bestaande gebieden en mogelijkheden
Meer woonruimte maken betekent wat ons betreft niet alleen maar bouwen, bouwen, bouwen. Terwijl er steeds meer eenpersoonshuishoudens komen, wonen bewoners steeds ruimer. Met ingrepen op het huidige woningbestand kunnen we vraag en aanbod beter op elkaar laten aansluiten. Wij willen inwoners faciliteren als zij een bestaand huis willen vergroten of juist willen splitsen, eventuele belemmeringen in regulering nemen we weg.

We stimuleren wonen boven winkels en gebruik maken van leegstaande panden. Er staan nu ook veel panden leeg, die zeer geschikt en geliefd zouden zijn voor bewoning, zowel in de binnenstad als daarbuiten. De gemeente bekijkt snel samen met eigenaren van leegstaande woon-, winkel-, en kantoorpanden wat nodig is om deze panden bewoonbaar te maken. Dat creëert meer woonruimte, houdt de binnenstad levendig en gaat leegstand tegen.

In samenwerking met corporaties zoeken we naar slimme manieren om extra woningen te creëren, bijvoorbeeld door het opvullen van dode hoeken tussen bestaande complexen. Door dit soort ingrepen verwachten we meer nieuwe woningen binnen de bestaande bebouwingsgrenzen te kunnen realiseren. Uiteraard denken we daarbij ook aan starters op de woningmarkt, zodat we met kleinere en betaalbare appartementen het verschil kunnen maken. Ook zetten we in op tijdelijke, al dan niet onconventionele woonvormen. Plekken waar pas op lange termijn gebouwd kan worden, zijn geschikt voor tijdelijke woningen, bijvoorbeeld tiny houses.
Met woningcorporaties gaat de gemeente op zoek naar plekken voor flexwoningen; tijdelijke woonruimte voor mensen die met spoed een woning nodig hebben.

Kiezen voor een compacte stad, out of the box
D66 kiest voor een compacte stad met basisvoorzieningen dichtbij. Zodat je te voet of met de fiets kan gaan. Een compacte stad biedt ruimte voor mensen en groen. Al decennialang worden huishoudens kleiner. Dat betekent dat er in wijken die 40 jaar geleden gebouwd werden tegenwoordig minder mensen wonen dan toen. Dat heeft gevolgen voor levensvatbaarheid van faciliteiten zoals de supermarkt en zorg in deze wijken. Door inbreiding is er weer genoeg klandizie voor de wijksupermarkt en blijven faciliteiten behouden. Daarom kiezen wij voor inbreiding en hoogbouw.

D66 wil eerst dat alle opties worden benut om binnen de bestaande stadsgrenzen extra woonruimte te realiseren, voordat uitbreiding buiten de stadsgrenzen wordt overwogen. Combinaties van groen en wonen willen we bevorderen. Bij inbreiding houden we rekening met de aansluiting op de bestaande bouw en zetten we in op behoud en uitbreiding van groen. Ook hebben we aandacht voor de leefbaarheid en de impact op de omgeving. Vathorst-Bovenduist wordt wat ons betreft de meest duurzame, energie-positieve woonwijk van Nederland, met betaalbare huizen voor gezinnen en alleenstaanden, met goede aansluitingen op openbaar vervoer, deelauto’s en een zo laag mogelijke parkeernorm.

Mooi, fijn en veilig wonen in een bruisende stad
Amersfoort is een groene stad: dat wil D66 behouden en versterken. D66 introduceert de streefregel van 3-30-300 voor de hoeveelheid groen in de stad. Vanuit je huis moet je ten minste 3 bomen kunnen zien, buurten hebben ten minste 30 procent door een bladerdak bedekt gebied en iedereen heeft een park of plantsoen binnen maximaal 300 meter loopafstand. Bij nieuwbouwprojecten wordt dit de norm, bij bestaande bouw zal er naartoe worden gewerkt in de cyclus van regulier groenonderhoud en nieuwe aanplant.

We geven bewoners de mogelijkheid om te experimenteren met de openbare ruimte door deze op andere wijze in te richten. Zo wil D66 dat een buurt bijvoorbeeld vlonders of bloembakken kan aanvragen waarmee een autoparkeerplaats een nieuwe bestemming krijgt. Zoals een speelplek, zitplek, fietsparkeerplek of ruimte voor groen. Na drie maanden mag de buurt dan beslissen of de nieuwe indeling permanent wordt of niet. In Rotterdam zijn hier al goede ervaringen mee opgedaan.

Veiligheid in de buurt krijgt hoge prioriteit. Wij staan ervoor dat alle inwoners van Amersfoort zich veilig voelen: vrouw, man, kind, autochtoon, allochtoon, LHBTI of wie dan ook. Nooit zullen wij ons neerleggen bij aspecten die bijdragen aan een onveilig klimaat in de stad. We vinden het belangrijk dat gevoelens van onrust serieus worden genomen, maar weigeren ons te laten leiden door angst. Voor D66 is preventie het uitgangspunt om veiligheid te verbeteren. De gemeente speelt daarbij een belangrijke rol door te zorgen voor schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns. D66 is van mening dat veiligheid in de buurt begint door samenwerking van bewoners en wijkagenten. Wij verwelkomen daarom buurtinitiatieven en willen deze steunen.

Categorieën: Betaalbaar wonen