Schriftelijke vragen ingediend over kamerverhuur in Amersfoort

Gepubliceerd door Wouter op

Deze week heb ik schriftelijke vragen ingediend over kamerverhuur in Amersfoort. In een korte blog leg ik uit waarom ik de vragen indiende en wat ik ermee wil bereiken.

Wat was de aanleiding van deze vragen?
In de Raad hebben we onlangs een Ronde gehad over de woningmarkt voor starters en jongeren. Ter voorbereiding op deze Ronde moest ik constateren dat de woonwensen van jongeren heel breed zijn. Als je studeert heb je hele andere wensen dan als je wil gaan samenwonen of een gezin wil starten. Je zou kunnen zeggen dat je jongeren in drie categorieën kan opdelen; van 18 tot 28 jaar zoek je naar een geschikte kamer of studio, tussen de 25 tot 30 jaar neig je naar een zelfstandige woonruimte en rond je 28ste wil je echt gaan starten op de woningmarkt, zowel wanneer je alleenstaand bent als wanneer je met een partner wil gaan wonen. We weten allemaal dat het erg lastig is om als starter een woning te bemachtigen. In de gemeente Amersfoort hebben we al meerdere (tijdelijke) instrumenten ingezet, zoals de opkoopbescherming en de zelfbewoningsplicht. In het coalitieakkoord is opgenomen dat er actief wordt gekeken naar waar de leegstandsverordening en het splitsen van woningen kunnen bijdragen aan extra woonkansen. Onlangs is het ook voor huurders van de Alliantie mogelijk geworden om een lege kamer in hun huis te verhuren: SamenThuis, een mooi initiatief. Ook staat er veel op de planning qua nieuwe woningen bouwen. Het Deltaplan maakt hier goede afwegingen in, zodat aan elke vorm van schaarste wordt gewerkt. 

Bij kamerverhuur is bouwen echter lastiger te regelen. Het komt weinig voor dat er al kamersgewijs gebouwd wordt, op grote schaal al helemaal. Immers, kamerhuur moet voldoen aan de Beleidsregel Kamerverhuur, vastgesteld in 2017. Hierin staat dat kamerverhuur in de zone binnenstad is toegestaan. In zone 1, dat is het gebied rondom de binnenstad waar kamerverhuur al aanwezig is en vaak goed past in de dynamiek van de buurt, geldt dat kamerverhuur is toegestaan mits er minimaal drie gewone panden tussen zitten. Zone 2 is de rest van Amersfoort en is meer gericht op eengezinswoningen. Hier moeten minimaal vijf gewone panden tussen twee kamerverhuurpanden zitten.
Zone 1 zijn maar twee buurten (Zonnehof en Luiaard) en zeven losse straten (o.a. de Schimmelpenninckstraat en Noordewierweg). Dit is dus best beperkt (zie ook dit kaartje). Op de Noordewierweg zijn onlangs twee kamerverhuurpanden omgebouwd naar starterswoningen. Dit is fijn voor starters, maar er moet dus ook gekeken worden hoe er binnen de huidige woningvoorraad voldoende kamers worden behouden.

Wat wil je precies van het college weten en wat wil je met deze vragen bereiken? Moet er iets veranderen aan de huidige beleidsregels rondom kamerverhuur, en zo ja, waarom?
Ik ben benieuwd hoe het College kijkt naar de hierboven uitgelegde zones. De zones zijn vastgesteld in 2017 en dat is lang geleden. Zowel de stad als de woningmarkt zijn enorm veranderd. Daarnaast wordt er de komende tijd veel gebouwd rondom de binnenstad en het station. Dit soort wijken zijn uitermate geschikt voor hier en daar een kamergewijs verhuurd pand. Straten als de Noordewierweg en Soesterweg kennen al veel woningen met kamers en op een gegeven moment kunnen er geen panden meer bijkomen. Het kan dus zijn dat er straten toegevoegd moeten worden aan de zone 1. Dit kan binnen Langs Eem en Spoor, maar zou ook kunnen binnen de huidige, omliggende, buurten. Omdat de beleidsregel praat over dynamiek in een buurt, valt dit goed te bespreken. Ook de Hoef kan hier zoden aan de dijk zetten.

Er staan trouwens een hoop goede zaken in de beleidsregels. Overal in Amersfoort is kamerverhuur mogelijk, de noodzaak voor kamers is aangegeven en er is oog voor mogelijke nadelen van veel kamerverhuur in dezelfde straat. Dit kan soms verrommeling en/of (geluids)overlast met zich meebrengen. Omdat ik in de stad hier zelf weinig klachten over hoor, heb ik het College gevraagd of dit soort klachten over kamerverhuur ook daadwerkelijk gering zijn in Amersfoort. 
Wat betreft de zones weten we dat er een grens zit aan de hoeveelheid studentenwoningen in de straten van zone 1 en 2. Op een gegeven moment kunnen er volgens de beleidsregels geen kamers meer bijkomen. Ik wil voorkomen dat we hier te laat achter komen. Daarom wil ik nu van het College weten of er straten zijn die toegevoegd kunnen worden aan zone 1. Ik ben benieuwd of het College aandacht heeft voor voldoende kamers in Amersfoort, nu en in de toekomst.

Hoe ziet D66 de rol van kamerverhuur in Amersfoort?
Er zal altijd vraag blijven naar kamers en onzelfstandige studio’s, aangezien er altijd jongeren blijven die dit een prettige eerste stap vinden om uit huis te gaan. Voldoende kamers is dus belangrijk voor een stad als Amersfoort. Daarnaast is het ook belangrijk dat jongeren die een vervolgstap willen maken op de woningmarkt daar ook kansen voor krijgen, zodat ze niet onnodig lang kamers bezet houden. Daarom willen we dat er nu al gedacht wordt aan voldoende kamers in de (nabije) toekomst.

Benieuwd naar de schriftelijke vragen van Wouter? Je kunt ze hier lezen op de website van de gemeente Amersfoort.