Opening onderwijsprogramma MBO TRACK

Gepubliceerd door Wouter op

Op woensdag 1 februari jl. waren wethouder Tyas Bijlholt en raadslid Wouter van Schagen bij de officiële opening van MBO TRACK; een initiatief van MBO Amersfoort in samenwerking met o.a. de gemeente, GGZ Centraal, het Axia College en samenwerkingsverband De Eem, waar een alternatieve route wordt aangeboden voor leerlingen die dreigen uit te vallen of al uitgevallen zijn in het reguliere onderwijsaanbod. 

Teamleider Jeroen Harmeijer geeft uitleg over MBO TRACK

Teamleider Jeroen Harmeijer (zie foto), gaf een mooi inkijkje in dit programma. In dit programma gaat niemand zonder plan de deur uit en wordt er gewerkt aan het creëren van perspectief voor een doelgroep die niets heeft met het woord ‘school’. Ze krijgen vakken als Nederlands, rekenen en burgerschap en er is veel begeleiding en aandacht voor job/lifestyle-coaching. Hiermee voorkomen ze veel voortijdig schoolverlaters en proberen ze iedereen te begeleiden naar werk of een vervolgopleiding.
Ondanks dat de officiële opening nu pas was, draaien ze al even en hebben ze al behoorlijk wat successen. 
Tyas Bijlholt sprak mooie woorden tijdens deze officiële opening en gaf aan dat MBO TRACK nu al mooie resultaten kan laten zien.

Leerrecht

Voor D66 en voor Wouter van Schagen is het belangrijk dat ieder kind een vorm van onderwijs en ontwikkeling krijgt in Amersfoort. Het initiatiefwetsvoorstel ‘leerrecht’, dat alle kinderen in Nederland het recht geeft op onderwijs en ontwikkeling, ligt nu bij de Raad van State. Tweedekamerlid Paul van Meenen (D66) is een van de drijvende krachten achter deze nieuwe wet. Zodra de wet is aangenomen, wil Wouter dit onderwerp op de agenda van de commissie Sociaal zetten om te kijken hoe we in Amersfoort vorm kunnen geven aan deze wet en de benodigde bekostiging in kaart kunnen krijgen. 
MBO TRACK is een zeer mooi initiatief, maar uiteindelijk wil D66 Amersfoort dat hier in de regio geen enkel kind meer zonder onderwijs en ontwikkeling thuis komt te zitten.