Op 15 maart kan je weer stemmen..

Gepubliceerd door Wouter op

Gisteren, 7 maart, viel in heel Amersfoort de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op de mat. Ook in andere gemeenten in de provincie Utrecht is de lijst bezorgd. En ja hoor, er kwamen gelijk wat appjes en berichtjes binnen. Er viel een aantal namelijk direct iets op: ook Wouter staat op de kandidatenlijst van deze verkiezingen. Wat doe ik als raadslid van Amersfoort op die lijst? Waarom heb ik me kandidaat gesteld?


Allereerst klopt het ik op de kandidatenlijst op plek 20 bij D66 sta. Je kan het zien als een steunbetuiging aan het verkiezingsprogramma, waar ik duidelijk mijn idealen teruglees, maar ook als support voor de top van de lijst, waar de komende fractie uit gevormd zal worden. Belangrijk is wel om te melden dat ik niet het voornemen heb bij die top te gaan behoren en dat is dan ook de reden dat ik op plek 20 sta.

Maar waarom sta je dan wél op de lijst?
Vanuit de fractie van D66 Amersfoort vind ik een goede samenwerking tussen overheden heel belangrijk. De een mag de ander niet in de weg zitten en goed lokaal beleid kan soms provinciaal (of regionaal) overgenomen worden. De provincie is voor Amersfoort een belangrijk samenwerkingspartner als het gaat om verkeer, woningbouw, energietransitie en groen. Door op de lijst te staan wil ik al een vervroegde start geven aan die samenwerking. Want ook als fracties is die samenwerking belangrijk. Vandaar dat ik me inzet voor de campagne en als kandidaat op de lijst sta.

Waar staat D66 voor? 
Als ik langs de deuren ga, stel ik altijd de vraag welke kwesties meespelen. Wat maakt het dat je op een partij stemt? Veel gehoorde kwesties zijn dan woningbouw, de natuur en de stikstofaanpak. Samen met ‘ruimte voor de fiets’ zijn dit dan ook de speerpunten van D66. De slogan sluit hier op aan: ‘Stop stilstand! Stem vooruit!’.
1. Wonen: ruimte voor tienduizenden woningen, en snel ook. Daarin is een juiste stikstofaanpak belangrijk. Met kringlooplandbouw en een kleine veestapel slaan we meerdere vliegen in één klap: gezondere natuur, nieuw perspectief voor onze boeren en een plek om te wonen voor iedereen.
2. Klimaat: klimaat is geen gedoe, goedkope groene energie van Utrechtse bodem helpt ons vooruit. 
3. Fiets: meer fietsverbindingen in Utrecht in plaats van een verbreding van de A27. Behoud van Amelisweerd en investeren in alternatieven voor de auto. Beter openbaar vervoer binnen de provincie.

Qua klimaat verschillen GroenLinks, PvdD en D66 niet zoveel. Hoe kijk jij hier tegenaan?
Het klopt dat deze drie groene, progressieve partijen hetzelfde doel voor ogen hebben. Ik verwacht dat de kans ook groot is dat dit goede samenwerkingspartners zullen worden. Toch zie ik in de aanpak wel een groot verschil. Als je vooruit wil, moet je dat vooral samen doen. Dit is dan ook de reden dat D66 in de Tweede Kamer meerdere malen heeft aangegeven dat er voldoende perspectief moet zijn voor boeren die verder willen met hun bedrijf. Als ik naar Hoogland-West kijk, zou ik het ook belangrijk vinden dat dit gebied de groene oase blijft wat het nu is. Er zijn zoveel inwoners die van deze natuur met plezier gebruik maken en daar hardlopen, fietsen of wandelen. Dit moet je behouden en daarin is samenwerking en alle neuzen vooruit heel belangrijk in. Dit verschilt D66 van de andere partijen. We willen hetzelfde, maar de weg er naartoe is cruciaal. 

Wat kan D66 nog beter regelen? En waar sta jij voor?
D66 werkt al jaren aan vooruitgang. De Uithoflijn rijdt en de provincie is steeds beter bereikbaar met de fiets. We liggen op koers voor de 83.500 nieuwe huizen in 2030. Daarnaast ben ik heel blij met de provinciale Sociale Agenda, waar aandacht is een provincie waar iedereen mee kan doen. Een sportakkoord en Utrecht uitroepen tot regenboogprovincie vind ik hier mooie voorbeelden van. Bij dit soort zaken moet het niet uitmaken in welke gemeente je woont; dit moet voor iedereen toegankelijk zijn. Een vervolg op deze sociale agenda vind ik dus heel belangrijk!


Is de kans groot dat je in de Staten komt?
Nee, die kans is heel klein, maar dat vind ik ook niet erg. Ik ben van mening dat je een raadslidmaatschap ook helemaal niet zou moeten combineren met een andere bestuurslaag. Doordat ik op de lijst sta, is het wel mogelijk om als commissielid aan de slag te gaan bij de provinciale D66-fractie. Voorwaarde daarvoor is namelijk dat je op de lijst moet hebben gestaan. Zo kan het zijn dat de fractie op bepaalde portefeuilles, dossiers of expertises commissieleden aanstelt. Amersfoort zal ik daar niet hoeven te vertegenwoordigen. Op plek 2 en 6 staan ook al Amersfoorters; Lyke Veen en Philip Overkleeft. 

Is daarmee een stem op jou onzinnig?
Nee, absoluut niet. Uiteraard raad ik je aan het verkiezingsprogramma goed door te lezen; ik sta daar echt achter. En in de komende jaren zal ik er, als kandidaat op de lijst, ook op toezien dat D66 dat geluid en dat ideaal zal verkondigen en zal proberen te realiseren. Vanuit de gemeente Amersfoort en over de gemeentegrenzen.

Categorieën: ActueelIk