Heldere communicatie en participatie in het Soesterkwartier

Gepubliceerd door admin op

Iedereen wil dat de rotonde op De Nieuwe Poort veiliger en beter wordt gemaakt. Dat weten we zeker.

Op 22 juni heeft het college haar voorstel voor de verbetering van de veiligheid en doorstroming op De Nieuw Poort in de RIB 2020-054 opgesteld. Ook een aantal inwoners van de Dollardstraat en omgeving hebben over dit voornemen recent een brief ontvangen. In deze brief werd een van de opties besproken om het probleem van de rotonde op De Nieuwe Poort op te lossen. Maar er zijn tal van opties om tot een oplossing te komen. D66 vindt dat al deze opties besproken dienen te worden met de buurt.

Wij hebben geconstateerd dat, mede door de onhandig opgestelde brief welke verzonden is, er zeer veel onrust is ontstaan in het Soesterkwartier en daarbuiten. Dirk-Joost van Hamersveld ging in gesprek met de een aantal bewoners op de Dollardstraat, die met diverse zorgpunten kwamen waaronder zorg rondom de communicatie en het proces. Wij vinden het proces nu verkeerd ingestoken. Naast de terechte grote zorg van hun leefomgeving.

Wij hebben dan ook een aantal actuele vragen aan het college zeker gezien het feit dat de zomerperiode en dus ook het reces aanstaande is.

  1. Wij hebben begrepen dat de brief welke aan de inwoners is gezonden niet optimaal geformuleerd is en dat er een nieuw brief zal worden verzonden met daarbij onderliggende stukken en een heldere beschrijving van het proces. Kunt u aangeven of dat juist is en wanneer de bewoners deze stukken kunnen verwachten?
  2. Zijn er effectrapportages en onderzoeken in het algemeen opgesteld van de variant welke door het college als meest kansrijk, het doorsnijden van de groengordel met de toegangsroute via de Dollardstraat, wordt geacht en de die van andere varianten. Zo ja, wilt u deze actief op een eenvoudige wijze met alle betrokkene delen?
  3. Bent u bereid een “zomerstop” in te bouwen in het proces, opdat er geen onomkeerbare processen plaats vinden. Zodat de inwoners van het Soesterkwartier en andere betrokkene in enige rust de zomervakantie in kunnen gaan en duidelijk kunt aangeven wanneer het proces weer opstart en op welke wijze?

In de beantwoordingen van de wethouder werd aangegeven dat er voor deze zomerstop en tijdens de zomerstop geen onomkeerbare processen plaats zullen vinden. Ook wordt de buurt meegenomen in het proces en zullen alle opties besproken worden.