Gegarandeerd veilig winkelen/wandelen/wonen in de binnenstad van Amersfoort

Gepubliceerd door Wouter op

D66 krijgt van meerdere bewoners uit de binnenstad signalen dat het autoverkeer op plekken waar auto’s niet zouden mogen komen, is toegenomen. Daarnaast lijkt er in de binnenstad sprake van een grote hoeveelheid aan borden, die al dan niet van een verkeersdeelnemer tegenstrijdige handelingen verwachten. Daarnaast zijn paaltjes weggehaald aan het begin en eind van de voetgangersgebieden van de Arnhemsestraat en Langestraat, waardoor het voor automobilisten onduidelijker is geworden dat hier een voetgangersgebied begint. D66 wil niet vooruitlopen op de evaluatie autoluwe binnenstad die XX-2022 gepland staat, maar wil tot die tijd wel de veiligheid gewaarborgd zien voor bewoners, wandelaars en winkelend publiek op de al eerdergenoemde straten. Daarnaast zou er gesteld kunnen worden dat dit stuk binnenstad buiten het autoluwe gedeelte valt. Daarom stelt D66, voorafgaande aan de evaluatie, alvast de volgende vragen. 

Foto kruispunt Stadsring, Achter de Arnhemse Poortwal, Grote Haag, Arnhemsestraat

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college op de hoogte dat de paaltjes bij de voetgangersgebieden Arnhemsestraat en Langestraat zijn verwijderd, al dan niet, altijd omlaag staan?

2. Zo ja, sinds wanneer is dit zo en waarom is er gekozen dit te doen? 

3. Is het college het met D66 eens dat er op de foto (meegestuurd als bijlage) een te grote hoeveelheid borden hangt? 

4. Is het college het met D66 eens dat het door bord 1 lijkt alsof een automobilist ook rechtdoor en links zou mogen rijden en hierdoor voor gevaarlijke situaties kan zorgen, al dan niet tot verwarring leidt?

5. Is het college het met D66 eens dat met enkel bord 6 het te onduidelijk is dat hier een voetgangersgebied start?

6. Is het college het met D66 eens dat het vreemd is dat een automobilist na het zien van bord 1 daarna naar links moet kijken om bord 3 te zien?

7. Is het college het met D66 eens dat bord 6 (inclusief uitzonderingen) vanaf het kruispunt niet te lezen is?

8. Heeft het college, net als D66, ook meldingen ontvangen van meer autoverkeer op de Arnhemsestraat en Langestraat, daar waar helemaal geen auto’s mogen rijden, buiten laad- en lostijden om?

9. Is er sprake van een toename van meldingen bij de gemeente over autoverkeer buiten laad- en lostijden op de Arnhemsestraat?

10. Zo ja, hoeveel meer meldingen zijn dit en hoe verklaart u deze toename van meldingen?

11. Wat wordt er gedaan met deze meldingen? Of wat is er al gedaan na deze (toegenomen) meldingen? Hoe vaak wordt er gehandhaafd?

12. Is het college het met D66 eens dat deze toegang van de binnenstad weliswaar een van de mogelijkheden is om naar de parkeergarage Koestraat te komen, maar dat dit absoluut niet de meest voor de hand liggende en/of gewenste route naar deze parkeergarage is?

13. D66 is op de hoogte gebracht van dit kruispunt in de binnenstad. Zijn er locaties waar het aantal meldingen over auto’s in voetgangersgebieden is toegenomen sinds de gevraagde invoeringsdatum in vraag 2? Zo ja, waar en hoeveel meldingen zijn dat? 

14. Dit kruispunt bevat volgens D66 te veel verkeersborden. Dit zou aangepast mogen worden. Zijn er andere kruispunten waar binnenkort de hoeveelheid (en soorten) verkeersborden wordt heroverwogen?

15. Dit kruispunt valt eigenlijk buiten het project autoluwe binnenstad. Hoe kijkt het college aan tegen het toch meenemen van deze ingangen van de binnenstad bij het evalueren van de autoluwe binnenstad?

Benieuwd naar de nut en noodzaak van schriftelijke vragen? Lees de blog hierover.