Een mooie, schone en veilige stad

Gepubliceerd door Wouter op


Ik vroeg mijn volgers op Instagram wat er in Amersfoort verbeterd kon worden. En wellicht niet verrassend: het kwam allemaal neer op een mooie en schone stad. Voor veel inwoners begint daar prettig leven. Vandaar deze blog! Dingen die helpen:

  • Houd de straat schoon. Pak zwerfafval aan. Voorkom dat er vuilnis op straat gegooid wordt of naast de container wordt gezet, in plaats van erin.
  • Houd de straat mooi. De gemeente dient straatmeubilair te onderhouden en schoon te houden. Verval moet je voorkomen, want dan is het hek van de dam. Betrek inwoners daarbij en laat ze meedenken.
  • Houd de straat veilig! Kapot straatmeubilair of niet-werkende lantaarns geven een onveilig gevoel.
  • Houd de straat groen! En versterk het groen.

Houd de straat schoon!
Pak zwerfafval aan. Voorkom dat er vuilnis op straat gegooid wordt of naast de container wordt gezet, in plaats van erin. Ondersteun initiatieven zoals 033zwerfafvalzat en maak het melden van zwerfafval super simpel. Diverse onderzoeken wijzen uit dat een goed onderhouden straat ook zwerfafval kan voorkomen. Maar dit kan de gemeente niet alleen. Soms ontstaat er een nieuwe norm, waarbij het normaal wordt de oude wasmachine van de galerij te gooien. Spreek je hierover uit. En maak een melding bij de gemeente. Indien nodig, kan er dan vaker gekeken worden hoe het in de buurt gaat.

Houd de straat mooi!
We geven bewoners de mogelijkheid om te experimenteren met de openbare ruimte door deze op andere wijze in te richten. Zo wil D66 dat een buurt bijvoorbeeld vlonders of bloembakken kan aanvragen waarmee een autoparkeerplaats een nieuwe bestemming krijgt. Zoals een speelplek, zitplek, fietsparkeerplek of ruimte voor groen. Na drie maanden mag de buurt dan beslissen of de nieuwe indeling permanent wordt of niet. In Rotterdam zijn hier al goede ervaringen mee opgedaan.

Zo wil D66 ook meer kunst in de openbare ruimte realiseren. Daar waar er al kunst in de openbare ruimte is, is goed onderhoud en renovatie hiervan belangrijk.

Houd de straat veilig!
Veiligheid in de buurt krijgt hoge prioriteit. Wij staan ervoor dat alle inwoners van Amersfoort zich veilig voelen: vrouw, man, kind, autochtoon, allochtoon, LHBTI of wie dan ook. Nooit zullen wij ons neerleggen bij aspecten die bijdragen aan een onveilig klimaat in de stad. We vinden het belangrijk dat gevoelens van onrust serieus worden genomen, maar weigeren ons te laten leiden door angst. Voor D66 is preventie het uitgangspunt om veiligheid te verbeteren. De gemeente speelt daarbij een belangrijke rol door te zorgen voor schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns. D66 is van mening dat veiligheid in de buurt begint door samenwerking van bewoners en wijkagenten. Wij verwelkomen daarom buurtinitiatieven en willen deze steunen. Kijk naar het succes van de buurtvaders in de wijken Schothorst en Kruiskamp.

Houd de straat groen!
Amersfoort is een groene stad: dat wil D66 behouden en versterken. D66 introduceert de streefregel van 3-30-300 voor de hoeveelheid groen in de stad. Vanuit je huis moet je ten minste 3 bomen kunnen zien, buurten hebben ten minste 30 procent door een bladerdak bedekt gebied en iedereen heeft een park of plantsoen binnen maximaal 300 meter loopafstand. Bij nieuwbouwprojecten wordt dit de norm, bij bestaande bouw zal er naartoe worden gewerkt in de cyclus van regulier groenonderhoud en nieuwe aanplant.

Groen is ook een gezonde keuze. Voetgangers en fietsers krijgen voorrang. Door een combinatie van meer fietsen, minder auto’s en inzet van elektrische bussen kunnen we de gezondheid vergroten en de luchtkwaliteit verhogen. We geven prioriteit aan het veilig maken van schoolroutes, zowel voor het basis- als voortgezet onderwijs.
Wij kiezen voor 30 km per uur als snelheidslimiet voor auto’s. Daarmee maken we Amersfoort veiliger voor jong en oud. Daarnaast wil D66 dat er meer groene verbindingen komen door meer bomen en heggen, door groen op muren en platte daken. Dat versterkt de natuur en draagt bij aan schonere lucht.

En dat alles in een bruisende stad! Vol kunst, cultuur en festivals!

Zie ik iets over het hoofd? Laat het me weten?