Doorgroei op de woningmarkt

Gepubliceerd door Wouter op

Welke politieke partij in Amersfoort wil eigenlijk niet dat er woningen bij gebouwd worden? Precies! Geen een. In de coalitie-onderhandelingen komen we daar dus wel uit. Maar de grote vraag is: waar is behoefte naar? Ook simpel te beantwoorden; in Amersfoort is elke woning welkom. En waar plaatsen we die? En waar vooral niet? En hoe zouden we dat het beste kunnen doen?  D66 Amersfoort heeft er de volgende kijk op:

Korte versie

  • Doorstroming op de woningmarkt stimuleren
  • Voldoende aanbod koop- en huurwoningen (sociaal en middelduur)
  • Meer woningen voor jongeren en starters
  • Kantoren transformeren naar woningen (zoals De Amersfoort en op De Hoef-West)
  • Voldoende ruimte en groen behouden
  • Innovatieve hoogbouw, zoals The Spot
  • Bewoners betrekken bij uitbreiding en inbreiding in Amersfoort
  • Duurzaam bouwen

En de lange versie:
D66 staat voor gelijke kansen voor iedereen om in Amersfoort te wonen. Dit betekent dat we scheef wonen willen verminderen en de doorstroming op de woningmarkt willen stimuleren.  Iedereen die een passende woning zoekt zou er volgens D66 één moeten kunnen vinden, niemand mag tussen wal en schip vallen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er voldoende aanbod van koop- en huurwoningen is, ook van de sociale en middeldure huurwoningen. Met ruimte voor dat type woningen bij nieuwbouwprojecten kunnen we de doorstroming bevorderen, met blijvende aandacht voor het groeiend aantal eenpersoonshuishoudens.

Doorstroom vanuit sociale huurwoningen
Wij vinden 10 jaar op een wachtlijst staan voor een woning te lang. Maar waardoor komt die wachtlijst?
Iemand die fijn in een sociale huurwoning woont en eigenlijk wil doorgroeien (omdat het financieel kan) gaat natuurlijk niet zijn rijtjeshuis inwisselen voor een krap appartementje. Hierdoor heeft D66 onlangs een motie ingediend die ervoor zorgt dat de gemeente, de politiek, bouwondernemingen en huurdersbelangen samen om tafel kunnen om de wensen en kwaliteit van middeldure huur te bespreken. Als gemeenteraad heb je daar namelijk normaal niet zoveel over te zeggen. De Raad heeft deze motie van D66 gesteund.

Levensbestendig bouwen
Lang niet altijd is er levensbestendig gebouwd. Wij zien dit in Amersfoort graag gebeuren in de toekomst. Nu is het zo dat senioren eigenlijk wel plaats willen maken voor jonge gezinnen, maar hun huis niet in de verkoop zetten, omdat ze niet weten waar ze heen zouden moeten.

Waar te bouwen?
Amersfoort staat al redelijk vol. En misschien erg onhandig; de gemeente heeft nauwelijks eigen grond. Als het aan D66 Amersfoort ligt blijven Vathorst Noord, Hoogland-West, Stoutenburg-Noord en Elisabeth Groen ook onbebouwd. Vathorst West daarentegen mag van ons bebouwd worden; het liefst met de eerste aardgasloze wijk van Amersfoort. Daarnaast zijn wij voorstander van (innovatieve) hoogbouw, omdat je op deze manier minder grond nodig heb voor meer woningen. Hierdoor is er genoeg plek voor gezamenlijke tuinen en nieuw aan te leggen parkjes. Als het aan ons ligt, gaan we voor inbreiding waar het kan (in overleg met de omwonenden) en in Vathorst West.

Duurzaam bouwen
Groningen zal blij met ons zijn, want wij kunnen niet wachten op de eerste aardgasloze wijk in Amersfoort. Daarnaast vinden wij dat nieuwbouw minimaal energieneutraal moet worden.  D66 moedigt woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren en vastgoedeigenaren aan
om hun vastgoed te verduurzamen. Eigenaren van huizen willen we stimuleren door laagrentende leningen te verstrekken. Daarvoor een fonds opzetten voor nieuwe initiatieven.

Kortom..
Wonen blijft gewoon een enorm mooi dossier. Genoeg ambities en plannen die uitgevoerd zouden mogen worden. De komende vier jaar wil ik me daarvoor inzetten als gemeenteraadslid. U kunt me daarin steunen door 21 maart het rondje in te kleuren bij Wouter van Schagen, D66 Lijst 1, plek 6.

Meer op de website van D66 Amersfoort

Op het plaatje: ‘The Spot’, innovatieve hoogbouw door Kees van Loon,  KCAP Architects. Meer info hier