D66 vraagt aandacht voor en onderzoek naar mantel- en respijtzorg

Gepubliceerd door Wouter op

Onlangs besprak de raad de monitor Inclusieve Stad. Naar aanleiding van die bespreking werd aan de gemeenteraad gevraagd op welke terreinen extra kwalitatief onderzoek mag plaatsvinden. D66 heeft toen samen met Beter Amersfoort aandacht gevraagd voor mantelzorg en de mogelijkheden tot respijtzorg om mantelzorgers te ontzien.

Onze woordvoerder Wouter van Schagen gaf al in een eerdere ronde aan dat in de rapportage van de monitor geen hele duidelijke cijfers bekend waren over respijtzorg. Wel werd duidelijk dat er mantelzorgers zijn die aangeven overbelast te zijn. Dit gaat soms ook om hele jonge mantelzorgers.

Mantelzorg in Amersfoort

In Amersfoort zorgt ongeveer een op de drie inwoners voor een naaste. Uit de monitor volgt dat 16 procent van de inwoners dit voor meer dan acht uur per week doet en/of meer dan drie maanden lang (mantelzorg). Al in 2021 geeft 20 procent van de Amersfoortse mantelzorgers aan zich tamelijk zwaar belast, zeer zwaar belast of overbelast te voelen. Voor hen moet ondersteuning beschikbaar blijven. Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers dit langer vol kunnen houden op een manier die bij hen past, wil D66 investeren in begeleiding en training voor deze mensen. De vrijwillige inzet van mantelzorgers bespaart de maatschappij immers veel geld. Ondersteuning van mantelzorgers is de investering daarom dubbel en dwars waard. Daarbij wil D66 ook de middelen beschikbaar houden voor respijtzorg. Als mantelzorgers het nodig hebben om even vrij te zijn, dan moet dit mogelijk zijn. Een pauze draagt eraan bij dat de mantelzorger de zorg langer vol kan houden. Een groep mantelzorgers die onvoldoende in beeld is en vaak over het hoofd wordt gezien, zijn de jongeren die zorgen voor een ouder of ander familielid. Ook voor hen is het belangrijk dat er achtervang is.

Onderzoeksvragen

Naar aanleiding van deze monitor zijn de volgende onderzoeksvragen voorgelegd aan de gemeenteraad. In het kader van de verhoogde druk op het eigen netwerken van mensen, vrijwilligers en mantelzorgers, zou D66 het mooi vinden als er in een kwalitatief onderzoek wordt gekeken naar: 
1) Hoeveel mensen er zonder netwerk zitten, zowel senioren als jongere hulpbehoevenden. 
2) Hoe de samenwerking is tussen mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Zij zullen door de verhoogde druk op het thuisfront en personeelstekorten bij de professionals toch meer moeten gaan samenwerken. 
3) Of mantelzorgers zich voldoende gewaardeerd en ontlast voelen door bijv. mantelzorgcompliment en de inzet van respijtzorg (met extra aandacht voor jonge mantelzorgers). 
4) Naar aanleiding van de uitkomsten van punten 1, 2 en 3 en de voortschrijding van de huidige ontwikkelingen, formuleren wat ons te doen staat. 

De commissie Sociaal Domein ging akkoord met deze onderzoeksvragen.