D66 scherpt Deltaplan aan met motie over doorstroming

Gepubliceerd door admin op

Dinsdag 28 mei 2019 is het Deltaplan Wonen vastgesteld door de gemeenteraad van Amersfoort. Namens de fractie van D66 hebben Tyas Bijlholt en Wouter van Schagen zich de afgelopen tijd bezig gehouden met dit dossier. Het onderwerp wonen is voor D66 erg belangrijk. Er is een tekort aan woningen in Amersfoort, dit geld zowel voor huur- als koopwoningen.  Gevolg? Huizen prijzen die stijgen en een wachtlijst voor een sociale woning van bijna 10 jaar!

Voor D66 is het Deltaplan een goed begin om het tekort aan woningen aan te pakken. Als D66 worden wij blij met verschillende onderdelen in het Deltaplan:

  • Amersfoort een inclusieve stad is en blijft en er voor iedereen een woning moet zijn!
  • Per bouwproject 10% verplichten in het lage middensegment en 10 % in het hoge middensegment te bouwen. Iets waar we al jaren voor strijden en het ook wel de smeerolie van de woningmarkt noemt!
  • De planning is om 13.000 woningen te bouwen tot 2030 zodat we ook echt gaan bouwen voor mensen die geen woning hebben.
  • Lees hier de andere punten waar wij blij van worden.

De bedoeling is om tot en met 2030 in Amersfoort 13.000 woningen te bouwen. De grootste hoeveelheid woningen moet worden gerealiseerd door middel van inbreiding. Maar een belangrijk punt voor D66 is dat er naast het bouwen ook echt moet worden ingezet op doorstroming van de woningmarkt. Iets wat voor D66 te onderbelicht was in het Deltaplan. Veel wijken gaan de komende jaren ‘vergrijzen’. Dat betekent dat veel gezinswoningen in Amersfoort niet meer worden bewoond door gezinnen maar door veelal 1 of 2 personen. Om te zorgen dat we niet een te grote aanbod van gezinswoningen in Amersfoort hebben is het van belang dat de doorstroming wordt bevorderd. Mensen in gezinswoningen die willen verhuizen naar bijvoorbeeld een appartement laten een gezinswoning achter. Een mooi bijkomend effect is dat hier door de wijken verjongen wat goed is voor de voorzieningen zoals scholen en we zo een toekomstbestendige stad zijn voor niet alleen de komende jaren maar ook voor de jaren daarna vitaal is!

Als D66 hebben wij een pleidooi gehouden voor doorstroming. Een pleidooi wat we hebben onderschreven in een motie. Deze motie roept het college op extra aandacht te geven aan doorstroming en te experimenten met mogelijkheden zoals een wooncoach. Een wooncoach wat een succesvol middel als is gebleken in de huursector. Maar ook vooral te kijken naar andere steden waar ook wordt geëxperimenteerd met doorstroming. Deze motie heeft een ruime meerderheid gekregen!

Al met al is het een mooi evenwicht plan wat met onze motie over doorstroming compleet is. De komende jaren gaan we bouwen, bouwen en doorstromen!