D66 Amersfoort kent geen ‘hoogtevrees’

Gepubliceerd door admin op

Vlak voor het zomerreces stond ook de hoogbouwvisie op de agenda. We zijn hier al twee jaar mee bezig en we zijn blij dat dit plan nu is goedgekeurd.

Waar een aantal partijen last hebben van ‘hoogtevrees, wil D66 wel graag haast maken met bouwen, en de hoogbouw zou wat ons betreft nog wel wat ambitieuzer mogen zijn. Uiteraard moet je wel goed kijken waar je dit doet en daarvoor zijn nu criteria vastgelegd. Bijvoorbeeld geen hoogbouw in de binnenstad en de zichtlijnen naar de OLV toren moeten blijven.

Tijdens de vergadering stond vooral de discussie centraal over lager bouwen bij de Stadsring (voormalige Buddha terrein) en over hoe controleerbaar de hoogbouwvisie is voor ons als gemeenteraadsleden. Maar deze visie gaat over veel meer. Wij zijn geen tegenstanders van hoog bouwen bij de Stadsring. Integendeel. Het plan “The Spot” van Kees van Loon hadden wij wel graag willen zien op die plek gebouwd zien worden. Dus wij hebben tegen deze motie gestemd.

En randvoorwaarden meegeven is toch wat moeilijk in zo’n visie. Neem bijvoorbeeld een term als ‘inclusief bouwen” als voorwaarde. Ik zou ‘m graag willen meegeven, maar wat is de definitie dan en hoe stel je dat vast? Dat is de reden dat we het amendement van de VVD niet een toegevoegde waarde vonden, maar we waren ook bang dat dit vertraging zou geven.

Het lijkt ons beter om dan ook per project nog zorgvuldiger te gaan kijken wat precies de randvoorwaarden zijn om de hoogbouw ook echt een toegevoegde waarde voor een gebied te geven. Dan kan je ook maatwerk leveren want elk project is anders.

Die toegevoegde waarde ziet D66 Amersfoort als volgt:

  • Het functioneren van de stad moet wel op maaiveld geborgd worden (plinten, hofjes). Dus niet zoals bij de Keerkring 5 een talud waardoor je het idee hebt dat je tegen een heuvel aankijkt en dat het gebouw geen onderdeel is van de omgeving. Op die manier heeft het geen toegevoegde waarde voor het gebied.
  • Bij hoogbouw willen we graag OV punten en snelfietsroutes. Parkeren kan ondergronds of met gebruik van deelauto’s. Liefst zelfs voor doelgroepen die geen auto hebben of een lager autogebruik.
  • Je zou zelfs functies kunnen combineren in het gebouw zoals sport, werk, horeca. Zo creëer je nieuwe kleine gemeenschappen en het bevordert het contact tussen mensen. Het toekomstige ’’Hoefhuis” in de Hoef-West is zo’n concept waar ik veel verwachtingen van heb.
  • En natuurlijk willen we het groen bevorderen, dat kan om het gebouw heen, maar ook als ‘verticaal’ groen waar ook steeds meer voorbeelden van zijn.
  • Ook kun je kijken of de dichtheid anders te realiseren is. Mooi recent voorbeeld is de woontoren van 12 hoog in Liendert West die nu verandert is in een ander complex van 5 hoog (bij voormalig zwembad Liendert).

Kortom, we zijn het eens dat Hoogbouw een middels is en geen doel op zich. Zorgvuldige afweging is noodzakelijk en ook wat de Hoogbouw betekent voor het gebied eromheen.

Voor wie de hoogbouwvisie wil lezen (en ook een mooi verbeeld filmpje hierover) zie: https://www.amersfoort.nl/project/hoogbouwvisie.htm