D66 Amersfoort: Iedereen is welkom om te wonen in Amersfoort!

Gepubliceerd door Wouter op

Iedereen is welkom om te wonen in Amersfoort. U denkt vast; dat spreekt voor zich! Wel, de gemeenteraad van Amersfoort denkt daar heel anders over. Op 15 september 2020 werd een voorstel aangenomen om enkel Amersfoorters voorrang te verlenen op woningen in het midden-huursegment. D66 is daar tegen; iedereen zou in Amersfoort mogen wonen. Dit lost de woningnood niet op, niet voor Amersfoort en ook niet voor Nederland. Een korte geschiedschrijving hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Al op 17 december 2019 is er een motie in de gemeenteraad geweest waarin is gevraagd te regelen dat mensen met een maatschappelijke of economische binding voorrang te geven bij nieuwbouwwoningen in het midden-huursegment in Amersfoort. Het midden-huursegment betreft woningen met een huur tussen ongeveer de 700 euro en de 1000 euro. Wij hebben hier als fractie destijds tegen gestemd. Waarom? Omdat D66 Amersfoort vindt dat iedereen recht op een woning heeft en we geen regels willen opleggen die de niet gelijkwaardig zijn.

Maar wij waren verbaasd! Partijen die de mond vol hebben met discriminatie en gelijkwaardigheid voor iedereen in Amersfoort, vinden deze vorm van ongelijkheid wel legitiem. Wij vinden dat er geen voorrangsregels moeten komen voor het krijgen van een woning. Iedereen moet evenveel recht hebben op zo’n woning. Want u kent toch ook genoeg mensen die hier wonen maar werken in een andere regio? Amersfoort is een heerlijk plek om te wonen en dat gunnen we iedereen. De oplossing is niet zulke regels gaan opleggen.

Helaas was er wel een meerderheid in de gemeenteraad die dit wilde.

Op 15 september 2020 is de motie uitgewerkt en is er een voorstel door het college van burgemeester en wethoudersvoorgelegd in de gemeenteraad. Als fractie hebben wij uiteraard weer tegen dit voorstel gestemd uit dezelfde principiële overwegingen. De oplossing is bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Iets wat we al jaren roepen, en ja, wij willen ook daarom nog meer de hoogte in om zo voldoende woningen te krijgen in Amersfoort. Doen we dat niet dan worden we een stad waar je niet meer kan wonen en dat willen wij absoluut niet.

D66 gaat uit van gelijkwaardigheid en dat zullen we voor blijven strijden! Voor iedereen!