Mijn deelname aan het Regenboogdebat

Gepubliceerd door Wouter op

Op 8 februari mocht ik deelnemen aan het Regenboogdebat namens D66 Amersfoort. Dit debat, georganiseerd door COC Midden Nederland, ging over de acceptatie van LHBTI’ers. Als D66 vinden we dit een belangrijk thema.

Ik had me goed voorbereid, waardoor ik er ook lekker in zat.

 

 

De eerste vraag maakte al veel duidelijk. Staat LHBTI in jullie programma? Als D66’er kon ik volmondig ‘ja’ zeggen. Dat gold lang niet voor elke partij; enkel GroenLinks en VVD konden aangeven dat dit ook zo was. Bij de VVD bleek het wel om 1 zinnetje te gaan. Dat was bij D66 wel anders.

Het debat was aan de hand van diverse stellingen en het was druk op de avond, toch kon niet iedereen erbij zijn. Ook de griep speelden bij meerderen parten. Vandaar dat ik hieronder even aangeef wat de standpunten van D66 zijn, aan de hand van een aantal stellingen:

 

Stelling 1: LHBTI’s in Amersfoort voelen zich veilig genoeg om zichzelf te zijn.

Uiteraard is het lastig om hier met stelligheid te zeggen dat dit zo is. Wel weet ik dat Amersfoort veel tolerante burgers kent. De GayPride, die elk jaar weer wordt georganiseerd in de stad, is druk bezocht. Ook Sebastiaan, leerling van het Vathorst College, laat in een filmpje op de facebookgroep ‘Strijders voor de Liefde’ aan dat hij zichzelf kan zijn op school en in Amersfoort. (https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1699619/ )
Toch zijn wij als D66 kritisch. Niet alle incidenten leiden tot aangiftes, waardoor deze gevallen niet in de statistieken komen, wat een vertekend beeld kan geven van het huidige niveau van de sociale veiligheid. Hierdoor zou er wellicht meer geweld tegen LHBTI’ers kunnen plaatsvinden, dan geregistreerd staat. D66 ziet als mogelijke oplossing een eenvoudig en laagdrempelig meldpunt, waar dus veel bekendheid aan mag worden gegeven.

Tot slot wil ik nog even aangeven dat Rogier en Jasper, Amersfoortse vloggers bekend als ‘n Stel Homo’s, ooit de straat zijn opgegaan in Amersfoort met de vraag of homo’s worden geaccepteerd in Amersfoort. Het filmpje geeft aan dat we echt nog wel wat te verbeteren hebben. (https://www.ad.nl/amersfoort/amersfoorts-homostel-toont-hoe-het-met-acceptatie-gesteld-is~a1c1be35/ )

 

Stelling 2: Gemeente Amersfoort is LHBTI-vriendelijk voor burgers en als werkgever

Op 11 januari 2018 heeft onze D66-wethouder Bertien Houweling 9 gemeentes ontvangen in Amersfoort om samen het Charter Diversiteit te tekenen. Als specifieke aandachtspunten is in het charter opgenomen dat de gemeente Amersfoort als werkgever inzet op bewustwording in de organisatie ten aanzien van het thema etnische diversiteit bij werving en selectie en op het versterken van het LHBT-netwerk.
Ik vind het fijn om te horen dat Amersfoort zich hier als gastheer neer zet en het charter heeft getekend. Als je als gemeente wil dat LHBTI’ers geaccepteerd worden op de werkvloer, moet je zelf natuurlijk het goede voorbeeld geven. Als D66 zijn wij trots op het gastheerschap en onze wethouder.

 

Stelling 3: De verantwoordelijke wethouder dient scholen aan te spreken op hun wettelijke plicht om LHBTI-acceptatie te bevorderen

Het gaat hier om een wettelijke plicht, waardoor ik het volledig terecht vind dat een verantwoordelijk wethouder hier met scholen over kan spreken. In het debat op 8 februari gaven diverse partijen (waaronder GroenLinks) aan dat ze niet konden leven met deze stelling, omdat scholen zelf moeten mogen bepalen wat ze de leerlingen en/of studenten leren. Als liberaal ben ik er ook op tegen dat de politiek gaat vertellen wat goed is, dat moet je aan de onderwijsprofessionals overlaten, maar op dit punt vind ik dat de gemeente er wel wat aan mag doen om de acceptatie te bespreken en verhogen.
‘Hoe doe je dat dan?’, kreeg ik als vraag van Yora Rienstra, debatleidster van de avond. Elke school in Amersfoort zou eigenlijk een GSA moeten hebben. Als gemeente kan je een netwerkdag organiseren en faciliteren, zodat de GSA’s van de verschillende scholen van elkaar kunnen leren. Bij de scholen die aangeven dat ze geen GSA hebben, heb je gelijk een goede ingang om in gesprek te gaan.

Meer info over GSA’s, zie hier (https://www.gsanetwerk.nl)

 

Stelling 4: Amersfoort moet een Regenboogzebrapad krijgen.

‘Ja’, was mijn antwoord, ‘maar dan zijn we er nog niet. Iemand die het nu nog niet accepteert, gaat niet opeens door een zebrapad er anders over denken. Maar het is wel de manier om iets bespreekbaar te maken.’
Een ander idee; als we binnenkort een tunnel moeten opleveren of opknappen, aan kinderen uit de buurt te vragen om hun ouders (man/vrouw, man/man of vrouw/vrouw) te tekenen. Ook kan je vragen wat zij als liefde zien. Op die manier kan je met je kinderen, tijdens het fietsen, zo’n onderwerp bespreken.

 

Daarnaast denk ik dat het goed is als Amersfoort, naast Coming-Outday, ook aandacht besteed aan Paarse Vrijdag. Coming-Outday op een voetbalvereniging, waar op die dag niemand uit de kast komt, is een gewone voetbaldag, terwijl als je allemaal in het paars gekleed gaat, je een statement maakt en wat te bespreken hebt.

 

Stelling 7: Gemeente Amersfoort dient te bevorderen dat zorg- en welzijnsinstellingen een LHBTI-vriendelijk beleid voeren

Ja, de roze loper staat in ons verkiezingsprogramma. Een mooi streven zou zijn dat we in 2018 minimaal 5 instellingen met dit predicaat hebben. Daarnaast vindt D66 het belangrijk dat er aandacht is voor extra kennis en sensitiviteit over roze ouderen. De kans op vereenzaming en psychische problemen is bij deze groep groter. Net als bij LHBTI-vluchtelingen en asielzoekers overigens.

 

Belangrijk is ook dat we regio-overstijgend gaan werken. KeiRoze heeft al een mooie stap gezet door Soest erbij te betrekken. Amersfoort moet, als het aan D66 ligt, het goede voorbeeld zijn voor de hele regio.

Kortom..
Mocht je willen stemmen op een partij die echt aandacht heeft voor meer acceptatie van LHBTI’ers, stem dan op 21 maart D66. Wij zijn (landelijk) immers altijd al groot voorvechter geweest van LHBTI-rechten. En nog steeds. Dé partij die het homohuwelijk ook mogelijk maakte.

Ik sta op plek 6 voor D66 en zal, indien ik in de raad kom, dit belangrijke punt geregeld op de agenda zetten. Als Regenbooggemeente vind ik dat niet meer dan logisch. Dus een mooi stemadvies: Stem 21 maart D66, Wouter van Schagen, Lijst 1, plek 6